Category: Oriya

Saraswati Ashtottara Shatanamavali in Oriya 0

Saraswati Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ସରସ୍ଵତୀ ଶତନାମାଵଲିଃ || ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ମହାଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ମହାମାୟାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଶ୍ରୀପାଦାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ପଦ୍ମନିଲୟାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ପଦ୍ମଵକ୍ତ୍ରାୟୈ...

Narasimha Ashtottara Shatanamavali in Oriya 0

Narasimha Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲି || ଓଂ ନାରସିଂହାୟ ନମଃ | ଓଂ ମହାସିଂହାୟ ନମଃ | ଓଂ ଦିଵ୍ୟସିଂହାୟ ନମଃ | ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ | ଓଂ ଉଗ୍ରସିଂହାୟ ନମଃ | ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ | ଓଂ ସ୍ତଂଭଜାୟ ନମଃ |...

Durga Ashtottara Shatanamavali in Oriya 0

Durga Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲି || ଓଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଦୁରିତଘ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଦୁରାସଦାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଲଜ୍ଜାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ମହାଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ |...

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Oriya 0

Kubera Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ କୁବେର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି || ଓଂ କୁବେରାୟ ନମଃ | ଓଂ ଧନଦାୟ ନମଃ | ଓଂ ଶ୍ରୀମଦେ ନମଃ | ଓଂ ୟକ୍ଷେଶାୟ ନମଃ | ଓଂ ଗୁହ୍ୟକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ | ଓଂ ନିଧୀଶାୟ ନମଃ | ଓଂ ଶଂକରସଖାୟ ନମଃ |...

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Oriya 0

Krishna Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲି || ଓଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ | ଓଂ କମଲନାଥାୟ ନମଃ | ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ | ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ | ଓଂ ଵସୁଦେଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ | ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ | ଓଂ ଲୀଲାମାନୁଷଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ |...

Rama Ashtottara Shatanamavali in Oriya 0

Rama Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ରାମ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲି || ଓଂ ଶ୍ରୀରାମାୟ ନମଃ | ଓଂ ରାମଭଦ୍ରାୟ ନମଃ | ଓଂ ରାମଚଂଦ୍ରାୟ ନମଃ | ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ | ଓଂ ରାଜୀଵଲୋଚନାୟ ନମଃ | ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ | ଓଂ ରାଜେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ |...

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Oriya 0

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲି || ଓଂ ସ୍କଂଦାୟ ନମଃ | ଓଂ ଗୁହାୟ ନମଃ | ଓଂ ଷଣ୍ମୁଖାୟ ନମଃ | ଓଂ ଫାଲନେତ୍ରସୁତାୟ ନମଃ | ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ | ଓଂ ପିଂଗଲାୟ ନମଃ | ଓଂ କୃତ୍ତିକାସୂନଵେ ନମଃ |...

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Oriya 0

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ || ଓଂ ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟାୟ ନମଃ | ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ | ଓଂ ହନୁମତେ ନମଃ | ଓଂ ମାରୁତାତ୍ମଜାୟ ନମଃ | ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ ନମଃ | ଓଂ ସୀତାଦେଵିମୁଦ୍ରାପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ | ଓଂ ଅଶୋକଵନିକାଚ୍ଛେତ୍ରେ ନମଃ...

Devi Ashtottara Shatanamavali in Oriya 0

Devi Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ଦେଵୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ || ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଵାଣ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ରୁଦ୍ରାଣ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଓଂକାରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଗଣାନ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଗାନପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ |...

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Oriya 0

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Oriya

|| ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଶ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ || ଓଂ ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଵିକୃତ୍ରୈ ନମଃ | ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ସର୍ଵଭୂତହିତପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଵିଭୂତ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ସୁରଭ୍ୟୈ ନମଃ |...